Send oss en henvendelse

For kjappere behandling av din sak er det fint om du legger ved flest mulig detaljer i din henvendelse.



Turer eller bompasseringer
Det er vanskelig å starte et feilsøk dersom henvendelsen sier "Det er ofte feil med turene mine"

Vær vennlig å legg ved konkrete detaljer og eksempler, slik som:
• I dag manglet en bompassering kl 12 på Lysaker i retning Oslo
• Første halvdel av turen i dag mangler
• Det gjelder kun den ene bilen, AA10000
• Jeg byttet bil 1. juli, og har hatt problem siden


Faktura
• Fakturanummer eller kundenummer
• Periode det gjelder
• Navn på fakturamottaker (bedrift eller privatperson)