Velg startside
Dashbord for admins
Ikon som viser når personvernet trår til
Prosjekt legges til automatisk på turene
Varslingstjenestene er utvidet
Automatisk tillegg på turene
Egen lønnsart for Andre kostnader
Tillegg med fast pris
Personvern på oversiktskartet
Gå til innboksen fra oversiktskartet
Gjøre formål på jobbturene påkrevd
Miljørapport
Skjul tidspunkt på turene
Oppdatert innstilling for bompenger
Varslinger i godkjenningsmodulen
Fakturakopi alltid tilgjenglig
Korrigering av adressen
Ny funksjon for å slå sammen turer
Legg til tur manuelt
Personvern på oversiktskartet
Avdelinger
Adressesøket er utviket med å inkludere navn
Følg bilene live på oversiktskartet
Oppdatert arbeidsflyt for Variabel firmabilskatt
Prosjektrapporten har fått kobling til Tripletex
Ny rapport for Variabel firmabilskatt