Legg til tur manuelt
Personvern på oversiktskartet
Avdelinger
Adressesøket er utviket med å inkludere navn
Følg bilene live på oversiktskartet
Oppdatert arbeidsflyt for Variabel firmabilskatt
Prosjektrapporten har fått kobling til Tripletex
Ny rapport for Variabel firmabilskatt
Behandlede turer
Nye valgmuligheter på lønnsrapporten
Signert kjøregodtgjørelse
Nå kan du legge inn lønnskodene dine i Autogear
Vis /skjul passord
Godkjenningsmodul
Prosjektstyringsverktøy
Utboksen viser Formål
Nye bomstasjoner og ferjestrekninger lagt til
Nytt personvernsnivå: Maksimal
Last ned PDF ved opprettelse av Kravet
Lag krav med færre klikk og mer oversiktlig design
Legg til Formål i adressedetaljene
Adressefilteret er utvidet
Nye bomstasjoner lagt til (Ryfast)
Rabatt ved forhåndsbetalt AutoPASS-ferjeavtale