Miljørapport
Skjul tidspunkt på turene
Oppdatert innstilling for bompenger
Varslinger i godkjenningsmodulen
Fakturakopi alltid tilgjenglig
Korrigering av adressen
Ny funksjon for å slå sammen turer
Legg til tur manuelt
Personvern på oversiktskartet
Avdelinger
Adressesøket er utviket med å inkludere navn
Følg bilene live på oversiktskartet
Oppdatert arbeidsflyt for Variabel firmabilskatt
Prosjektrapporten har fått kobling til Tripletex
Ny rapport for Variabel firmabilskatt
Behandlede turer
Nye valgmuligheter på lønnsrapporten
Signert kjøregodtgjørelse
Nå kan du legge inn lønnskodene dine i Autogear
Vis /skjul passord
Godkjenningsmodul
Prosjektstyringsverktøy
Utboksen viser Formål
Nye bomstasjoner og ferjestrekninger lagt til
Nytt personvernsnivå: Maksimal