Adressefilteret er utvidet Planlagt
Nye bomstasjoner lagt til (Ryfast)
Rabatt ved forhåndsbetalt AutoPASS-ferjeavtale
Mer informasjon i Utboksen
Nye ferjestrekninger lagt til
Nytt design på Lønnsrapporten
Utboksen har fått nytt design
Periodevelgeren utvides
Innebygd bompengekalkulator
Forenklet AutoPASS-rabatt
Mer treffsikker på bompasseringene
Kjørerapporten har ny pdf-mal
2018- march 2020